หน่วยงานภายในกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
Generic placeholder image

นายชาคริต อินนะระ
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน


Generic placeholder image

ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

รักษาการในตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจการใช้ที่ดินด้วย เทคโนโลยีระยะไกล

Generic placeholder image

รักษาการในตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจที่ดิน


Generic placeholder image

ฝ่ายบริหารทั่วไป

Generic placeholder image

กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร

Generic placeholder image

กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

กลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

Generic placeholder image

กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดิน
ในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตรสอบถามเพิ่มเติม


ที่ตั้ง

ติดต่อ

  • โทร : 0-2579-2270
  • Fax : 0-2579-2270
  • E-mail : lpd_1@ldd.go.th

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น)

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900