ดาวน์โหลดเอกสาร...... แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ต่างๆ ได้ที่ http://webapp.ldd.go.th/lpd/zonmap2TB.php

ข่าวประชาสัมพันธ์
100%x200

  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมบูรณาการให้คำแนะนำการดำเนินงานวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล

  วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน นายโสภณ ชมชาญ และ นายเสรี จึงนิจนิรันดร์ ร่วมหารือกับนายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง  ในการดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ทั้งนี้ ได้มอบหมายโยบายการดำเนินการ คือ การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลจะต้องเป็นแผนที่ท้องถิ่นสามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนในการจัดตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการพื้นที่ 

ที่มา/ภาพ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

100%x200

ประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ครั้งที่ 8 (The 8th Plenary Assembly of the Global Soil Partnership)

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ครั้งที่ 8 (The 8th Plenary Assembly of the Global Soil Partnership) ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ร่วมกับประธานสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินระดับภูมิภาค (Regional Soil Partnerships: RSPs) 8 ภูมิภาค ได้แก่ แอฟริกา เอเชีย ยูเรเชีย ยุโรป ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง อเมริกาเหนือ และแปซิฟิก พร้อมด้วย สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม IUSS ISRIC UNCCD และผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกกว่า 250 คน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Virtual meeting) 

 

ที่มา/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
 

100%x200

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญฯ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น กรุงเทพฯ 

 

ที่มา/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

หน่วยงานภายใน
Generic placeholder image

ฝ่ายบริหารทั่วไป

Generic placeholder image

กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร

Generic placeholder image

กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

กลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

Generic placeholder image

กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดิน
ในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร

บริการข้อมูล
Generic placeholder image

ขั้นตอนการให้บริการ

Generic placeholder image

สรุปการเผยแพร่ข้อมูลวิชาการ

Generic placeholder image

การกำหนดเขตการใช้ที่ดินด้านกายภาพ

Generic placeholder image

ข้อมูลด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ

Generic placeholder image

ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

ข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ

Generic placeholder image

ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร

Generic placeholder image

โครงการพื้นที่สูง

Generic placeholder image

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม

Generic placeholder image

รายงานประจำปี
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

รายงานสรุปความรู้

วิดีทัศน์

Agri-Map Mobile แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลเชิงสารสนเทศด้านการเกษตร

เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีระบบการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถเลือกปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนให้เหมาะสมตามชั้นความเหมาะสมของดิน ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลพร้อมติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุมการนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ การเพาะปลูก ผลผลิตด้านการเกษตร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และคาดการณ์ในอนาคต สามารถใช้งานได้จากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านสมาร์ทโฟนในระบบ Android


โครงการต้นแบบการพัฒนาที่ดินบนที่สูง

“ผลสำเร็จลดการชะล้างพังทะลายของดิน” ลดมลพิษทางดิน Be the Solution to soil Pollution เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ น้ำแม่จัน จังหวัดเชียงราย


สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 จำนวนผู้เข้าชม

  • ออนไลน์ 1
  • ในวันนี้ 21
  • เมื่อวาน 14
  • สัปดาห์ 35
  • เดือน 139
  • ปี 1527
  • ผลรวม 4580
เชื่อมโยงหน่วยงาน
HOTLINK
... ... ... ... ... ... ...

สอบถามเพิ่มเติม


ที่ตั้ง

ติดต่อ

  • โทร : 0-2579-2270
  • Fax : 0-2579-2270
  • E-mail : lpd_1@ldd.go.th

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น)

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900