5 ธันวาคม วันดินโลก ( Wolrd Soil Day 2018 " Be the Solution to Soil Pollution ") ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ        ขอเชิญร่วมงานวันดินโลก 5 - 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

ข่าวประชาสัมพันธ์
100%x200

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 63 ปี วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ

100%x200

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ

รองอธิบดีด้านบริหาร ประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการฐานข้อมูล LDD Zoning ทาง Internet ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

100%x200

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

หน่วยงานภายใน
Generic placeholder image

ฝ่ายบริหารทั่วไป

Generic placeholder image

กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร

Generic placeholder image

กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

กลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

Generic placeholder image

กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดิน
ในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร

บริการข้อมูล
Generic placeholder image

ขั้นตอนการให้บริการ

Generic placeholder image

สรุปการเผยแพร่ข้อมูลวิชาการ

Generic placeholder image

การกำหนดเขตการใช้ที่ดินด้านกายภาพ

Generic placeholder image

ข้อมูลด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

ข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ

Generic placeholder image

ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร

Generic placeholder image

โครงการพื้นที่สูง

Generic placeholder image

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม

Generic placeholder image

รายงานประจำปี 2561

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

วิดีทัศน์

วันดินโลก 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมุ่งมั่นแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชนไทยและทั่วโลก UN จึงได้ประกาศให้ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก ... ซึ่งในปี 2561 นี้ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561

ในปี 2561 กรมพัฒนาที่ดิน ได้ขานรับนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 ต. ต่อ เติม แต่ง พร้อมที่จะขับเคลื่อน สานต่อโครงการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รายการคนไทยหัวใจเกษตร ออกอากาศ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561


สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 จำนวนผู้เข้าชม

  • ออนไลน์ 1
  • ในวันนี้ 1
  • เมื่อวาน 11
  • สัปดาห์ 56
  • เดือน 122
  • ปี 485
  • ผลรวม 485
เชื่อมโยงหน่วยงาน
HOTLINK
... ... ... ... ...

สอบถามเพิ่มเติม


ที่ตั้ง

ติดต่อ

  • โทร : 0-2579-2270
  • Fax : 0-2579-2270
  • E-mail : lpd_1@ldd.go.th

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น)

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900