เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ
Generic placeholder image

กล้วยหอม

Generic placeholder image

กล้วยไข่

Generic placeholder image

ทานตะวัน

Generic placeholder image

มันสำปะหลัง

Generic placeholder image

อ้อยโรงงาน

Generic placeholder image

มะพร้าว

Generic placeholder image

ยาสูบ

Generic placeholder image

ส้มโอ

Generic placeholder image

มะเขือเทศ

สอบถามเพิ่มเติม


ที่ตั้ง

ติดต่อ

  • โทร : 0-2579-2270
  • Fax : 0-2579-2270
  • E-mail : lpd_1@ldd.go.th

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น)

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900