ระบบการให้บริการรูปแบบใหม่ที่เกษตรกรสามารถเข้ารับบริการต่าง ๆ ได้โดยการเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียว

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่

หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน 12 หลัก (พิมพ์ติดกันไม่ต้องใส่ "-") เช่น JT1234567890 หลักที่ 1-2 เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ และหลักที่ 3-12 เป็นตัวเลข ดูหมายเลขได้จากตำเเหน่งดังรูป

เข้าสู่ระบบแบบสมาชิก