หน่วยงานภายในกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
Generic placeholder image

นายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
Generic placeholder image

ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

รักษาการในตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจการใช้ที่ดินด้วย เทคโนโลยีระยะไกล
Generic placeholder image

ฝ่ายบริหารทั่วไป

Generic placeholder image

กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร
Generic placeholder image

กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน

Generic placeholder image

กลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

Generic placeholder image

กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดิน
ในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร

สอบถามเพิ่มเติม


ที่ตั้ง

ติดต่อ

  • โทร : 0-2579-2270
  • Fax : 0-2579-2270
  • E-mail : lpd_1@ldd.go.th

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 (อาคาร 8 ชั้น)

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2003/61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900