เลขบัตรประจำตัวประชาชน

เบอร์โทรศัพท์


ติดต่อเจ้าหน้าที่หรือแจ้งปัญหาการใช้งาน

 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 เบอร์ติดต่อ 02-9412771

 cit_6@ldd.go.th