ดินออนไลน์ : บริการข้อมูลดินและการใช้ที่ดินข้อมูลการวางแผนการใช้ที่ดินของเกษตรกร (รายแปลง)

บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ สำหรับวางแผนการใช้ที่ดินของเกษตรกรได้ถึงระดับรายแปลง โดยระบุพื้นที่ที่ต้องการ (ระบุ)พิกัดของแปลง หรือแนบเอกสารสิทธิ์/โฉนดที่ดิน สำหรับเป็นข้อมูลในการวาดแปลงแผนที่กลุ่มชุดดิน & แผนที่การใช้ที่ดิน

บริการแผนที่กลุ่มชุดดิน (Soil Map) และแผนที่การใช้ที่ดิน (Land Use Map) พร้อมคำอธิบาย ในรูปแบบ PDF File ขนาด A4 สามารถเลือกพื้นที่ได้ถึงระดับตำบลข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use)

บริการข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) ในรูปแบบ Shape File สามารถเลือกพื้นที่ได้ถึงระดับตำบลและเลือกปีที่ผลิตข้อมูลได้ตามต้องการข้อมูลชุดดิน (Soil Series)

บริการข้อมูลชุดดิน (Soil Series) ในรูปแบบ Shape File สามารถเลือกพื้นที่ได้ระดับจังหวัด หรือระดับอำเภอ 

ระบบติดตามตรวจสอบสถานะคำร้อง
(Soil Tracking) & Download File

ติดตามความก้าวหน้าการให้บริการ และดาวน์โหลดไฟล์เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย


 

ติดต่อเจ้าหน้าที่หรือแจ้งปัญหาการใช้งาน

 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 เบอร์ติดต่อ 02-9412771

 cit_6@ldd.go.th